Deloitte Vurderinger

Forbered dig til Deloitte rekrutteringsprocessen med skræddersyet øvelsesmateriale.

Karriere hos Deloitte

Deloitte er et globalt finansielt erhvervsfirma, der har leveret tjenester som revision, juridisk og skattemæssig rådgivning samt finansiel konsultation inden for industrier som energi, sundhed, regering og teknologi. Virksomheden blev grundlagt for over 175 år siden og beskæftiger nu omkring 330.000 mennesker i 150 lande og territorier. Deloitte UK er det oprindelige hjem, hvor virksomheden startede i 1845 og har i øjeblikket 20.000 medarbejdere.

I 2019/20 ansatte Deloitte næsten 5.000 mennesker, hvoraf 1800 var nyuddannede, praktikanter og begyndere. De investerer tungt i træning og faglig udvikling for deres medarbejdere samt programmer, der hjælper mennesker globalt med at opnå de arbejdsfærdigheder, de har brug for for at forbedre uddannelsesmæssige og økonomiske resultater. Deloittes ethos i det 21. århundrede er at gøre en forskel, der betyder noget, og skifte fokus til virksomhedens ansvar og hjælpe kunderne med at træffe sociale og økonomisk etiske beslutninger, samtidig med at de opbygger kapital og når forretningsmål.

Deloitte Ansøgningsproces

Som en af de fire store inden for finansbranchen er Deloitte en af de mest populære og eftertragtede virksomheder at arbejde for, især for nyuddannede og unge mennesker. Udvælgelsesprocessen har fire faser:

1. Online Ansøgning

2. Online Vurdering

3. Job Simulation Vurdering

4. Endelig Interview

Selvom processen i sig selv ikke er for intens i forhold til, hvor mange faser du står over for, konkurrerer du mod et stort antal andre ansøgere, og dette antal er stigende. På hvert trin er det afgørende, at du følger instruktionerne og gør en indsats for at vise, at du er en stærk og seriøs kandidat.

Deloitte Online Ansøgning

Først skal du oprette en kandidatprofil og give grundlæggende oplysninger om dig selv og hvilken stilling, du ansøger om. Inden du ansøger, skal du sikre dig, at du grundigt kontrollerer, om du opfylder de minimale krav. Disse kan variere lidt afhængigt af hvilken rolle du ansøger om. Hvis du ikke har succes første gang, kan det være nødvendigt at vente seks til tolv måneder, før du ansøger igen, så sørg for at skrive en stærk ansøgning første gang.

Dette trin bør tage cirka 20 minutter, og de vil sandsynligvis stille dig nogle motivationsbaserede spørgsmål, f.eks. hvorfor du ansøger om denne bestemte rolle, eller hvorfor du er interesseret i at arbejde for Deloitte. Disse spørgsmål er designet til at hjælpe med at vurdere, hvor godt du matcher de vigtigste kompetencer, som Deloitte leder efter, så du bør have disse i tankerne, når du giver dine svar:

 • Kommunikation
 • Opnåelse af mål
 • Forretningsforståelse
 • Karrieremotivation
 • Planlægning og organisatoriske færdigheder
 • Tilpasningsevne
 • Problemløsning

Deloitte Immersiv Online Vurdering

Den immersive online vurdering er det, som Deloitte kalder den psykometriske testdel af deres ansøgningsproces. Afhængigt af den stilling og afdeling, du ansøger om, vil du blive vurderet ud fra situationsbedømmelse, numerisk forståelse og verbal forståelse. Det anbefales stærkt, at du fuldfører disse online test i én session.

Deloitte Situationsbedømmelsestest

Deloitte beskriver dette som en chance for at lære dem at kende, mens de lærer dig at kende. Dette sker gennem situationsbedømmelsestest, som præsenterer dig for hypotetiske, men baseret på virkelige, arbejdsrelaterede scenarier, der beder dig om at vælge den bedst mulige reaktion fra en liste over muligheder. Teknisk set er der ingen forkerte eller rigtige svar på situationsbedømmelsestest, men de vil forsøge at matche din personlighed med virksomhedens arbejdskultur. Derfor er den bedste måde at forberede sig på at undersøge Deloittes værdier og kultur.

Virksomheder kan lide at give disse vurderinger, fordi de finder kandidater, der ikke kun er kvalificerede og kompetente, men også vil trives i deres arbejdsmiljø, hvilket kan have stor indflydelse på produktivitet og personalefastholdelse. Det hjælper dig med at forstå, om Deloitte virkelig er det sted, hvor du gerne vil arbejde, lige så meget som det fortæller dem, om de vil ansætte dig.

Deloitte Numerisk Forståelsestest

Numerisk forståelse er en afgørende færdighed for succes i forretningsverdenen. Deloitte bruger denne type psykometrisk test i deres ansættelsesproces til at vurdere en ansøgers evne til at tænke kvantitativt. Denne online evnetest består normalt af 21 spørgsmål, der skal besvares inden for tidsgrænsen.

Du skal demonstrere din viden om finansielle termer, når du arbejder med finansielle data og fortolker numerisk information. Mens disse tests er omkring GCSE-niveau i matematisk sværhedsgrad, er de udfordrende, da de kræver, at du håndterer en stor mængde information og forstår korrelationer.

Numeriske forståelsesspørgsmål er designet til at måle en ansøgers evne til at tænke kvantitativt og løse problemer. Det er vigtigt at forberede sig til testen ved at øve numeriske forståelsestests for at skærpe dine problemløsnings- og logiske tænkeevner. Jo mere øvelse du har, desto bedre forberedt vil du være til den rigtige test.

Deloitte Verbal Forståelsestest

Deloitte bruger verbal forståelsestests som en del af deres udvælgelsesproces til at måle en kandidats evne til at forstå og bruge skriftligt sprog. Spørgsmålene er baseret på læseforståelse, ordforråd og grammatikfærdigheder. Tidsgrænsen er det, der gør denne test vanskelig. Sørg for at øve ved at tage flere verbale forståelsestests, så du hurtigt kan læse og forstå informationen i en tekst for at besvare spørgsmålene korrekt.

Deloitte Job Simulation

Job-simulationsfasen er mere intensiv. Du skal give optagede video-svar og skriftlige svar på interviewspørgsmål. Spørgsmålene vil direkte vedrøre det arbejde, du vil udføre i jobbet. Det er en god chance for at finde ud af mere om dine potentielle daglige aktiviteter og vurdere, hvor godt du vil præstere.

Deloitte Video-svar

Video-svarene vil være en blanding af kompetence-, motivations- og scenariebaserede spørgsmål. Igen vurderes, hvor godt du kan passe ind i kulturen hos Deloitte, og du får mulighed for at demonstrere din viden om både branchen generelt og virksomhedens arbejde og indflydelse. Du får 2-3 minutter til at forberede dig, og det samme til dit officielle svar, så fokuser på at være selvsikker og beslutsom i dine svar. Dette er også første gang, at rekruttererne får mulighed for at se din personlighed og hvordan du præsenterer dig selv, så sørg for, at dine svar afspejler dig godt.

Deloitte E-mail-opgavesimulation

Den skriftlige svarsektion gives ofte i form af en e-mail-opgave, hvor du skal skrive en e-mail til en kollega eller en overordnet og demonstrere effektiviteten af dine kommunikationsevner i en professionel sammenhæng. Typisk får du oplysningerne om en opgave eller rapport, og du skal videregive de vigtige oplysninger, som du mener er bedst for situationen. Selvom du ikke kan øve dig på dette, bør du forsøge at være opmærksom på små fejl, som stavefejl, og sikre dig, at du ved, hvordan man strukturerer en professionel og formel e-mail.

Deloitte Endelig Vurdering

Til den endelige fase vil du blive bedt om at deltage i en vurderingsdag, som kan være enten ansigt til ansigt eller virtuelt.

Deloitte Live Interview

I løbet af dagen vil hver kandidat have et interview med en senior medarbejder fra den afdeling, de har ansøgt til.

Demonstrer, at du brænder for dit valgte forretningsområde. Sørg for, at du er klar til at diskutere dine motivationer, brede interesser, færdigheder, værdier og karrieremål samt mulige handlinger i forskellige situationer.

Sørg for at præsentere dig selv på den bedst mulige måde. Klæd dig passende og brug din kropssprog til at kommunikere åbenhed og selvtillid. Øjenkontakt er vigtig både ved online- og personlige interviews. I tilfælde af et online-interview skal du forsøge at opretholde øjenkontakt ved at se på webkameraet i stedet for din skærm for at holde fokus på den anden person.

Deloitte Gruppeøvelse

Der vil blive oprettet en gruppeøvelse for at vurdere dine evner til teamwork og bestemme din foretrukne arbejdsstil i en mere realistisk indstilling end andre jobtests. Din gruppe vil få tildelt en virksomhedsproblemstilling eller scenarie, som I skal finde en løsning på. De vigtigste færdigheder at fastslå er kommunikation, interpersonelle, kritisk tænkning og tilpasningsevne.

Deloitte Præsentation

Endelig kan du blive bedt om at give en præsentation. Hvis dette er tilfældet, får du besked på forhånd. Det vil være inden for dit ekspertiseområde og vil kun vare fem minutter med højst 4 forberedte dias, hvilket betyder, at du skal være præcis og effektiv i din formidling af de vigtige aspekter af din forskning, herunder bevidsthed om problemer og hvordan det relaterer sig til det forretningsområde, du ansøger til.

For en endnu mere detaljeret guide til alle aspekter af vurderingsdagen, gå til Deloittes guide til den endelige fase.

Top Tips til at blive ansat hos Deloitte

Vis din entusiasme

Deloitte er meget interesseret i at ansætte mennesker, der er entusiastiske omkring finanssektoren og ivrige efter at starte en livslang karriere inden for dette erhverv. En af de vigtigste ting at fremhæve i din ansøgning er din viden om virksomheden, globale begivenheder og hvorfor du ønsker at arbejde inden for finans, så noter dine motivationer og alt, hvad du brænder særligt for. Dette vil fortælle dem, hvem du er som person og demonstrere din vilje til at lære og have en fremadrettet indstilling.

Tag vurderingerne alvorligt

Behandl alle dine online vurderinger lige så seriøst som du ville gøre ved et personligt møde. Dette betyder, at når du optager svar, skal du sørge for at præsentere dig selv professionelt og i en passende omgivelse. Sørg for, at din baggrund ser godt ud, og at ingen afbryder din optagelse.

Vær en holdspiller

For gruppeøvelsen søger Deloitte efter holdspillere, der forstår vigtigheden af at arbejde sammen og lære af hinanden. Det er nogle gange fristende at være for dominerende for at sikre, at din stemme bliver hørt, men den bedste tilgang er at være selvsikker og modtagelig, ikke dominerende.

Øv dig på de psykometriske tests på forhånd

En af de bedste måder at forbedre din præstation i vurderinger som situationsbedømmelse, numerisk forståelse og verbal forståelse er at øve så meget som muligt. Vi har hundredvis af øvelsesspørgsmål tilgængelige, så tag et kig på vores testsider for at komme i gang.

Byg din selvtillid i dag

Prøv en af vores Deloitte test gratis.

Masser af forskellige spørgsmål gjorde øvelsen virkelig interessant.

Nia brugte Fintest til at hjælpe med at bestå sine evnetests for Facebook.

testimonial

Niveau op

Vælg den pakke, der fungerer for dig.

Pro

Betal årligt
Betal månedligt
 • 12 Aptitude packages
 • 20 Admissions packages
 • 162 Employer packages
 • 17 Publisher packages
 • Dashboard ydeevne tracking
 • Fulde løsninger og forklaringer
 • Tips, tricks, guider og ressourcer

 • Adgang til gratis tests
 • Grundlæggende ydelsesovervågning
 • Fulde løsninger og forklaringer
 • Tips og ressourcer

Deloitte Vurderinger FAQs

Hvilken evnetest bruger Deloitte?

Deloitte bruger primært en række evnetests til deres rekrutteringsproces, herunder situationsbedømmelse, numerisk forståelse og verbal forståelsestests.

Hvad er beståelsesgrænsen for evnetests?

Beståelsesgrænsen for evnetests varierer afhængigt af rollen og virksomheden, normalt omkring 70-80%.

Hvor lang tid tager Deloittes rekrutteringsproces?

Deloittes rekrutteringsproces kan tage 4-6 uger.

Hvor mange runder er der i et Deloitte-interview?

Interviewene består typisk af 3-4 runder, herunder adfærdsmæssige, tekniske og case-studie vurderinger.

Hvordan forbereder jeg mig til Deloitte evnetesten?

Du kan øve dig på gratis Deloitte testspørgsmål for at blive fortrolig med formatet og forbedre din testscore ved hjælp af vores online platform - ingen kreditkort er påkrævet.