Fintest Vilkår og betingelser

Vilkår for brug af websitet

Introduktion

Disse vilkår for brug forklarer, hvordan du må bruge dette website (‘Sitets’). Henvisninger i disse vilkår til Sitet inkluderer følgende websites:

https://www.fintest.io og alle tilknyttede websider.

Du bør læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Sitet. Ved at få adgang til eller bruge dette Site accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og eventuelle dokumenter, der henvises til inden for dem. Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår og betingelser, bør du straks stoppe med at bruge Sitet. Hvis du har spørgsmål om Sitet, bedes du kontakte os på: http://www.fintest.io/contact/.

Definitioner og fortolkning

Evnetest

Betyder enhver numerisk resonnering, verbal resonnering, diagrammæssig resonnering, situationsbedømmelse eller enhver anden evnetest eller produkt, der er tilgængelig på Sitet fra tid til anden;

Indhold

Betyder enhver tekst, billeder, video, lyd eller andet multimedieindhold, software eller anden information eller materiale, der er indsendt til, eksisterende på eller tilgængeligt fra Sitet;

Vi, Os eller Vores

Betyder Fintest Limited, et selskab registreret i England og Wales under selskabsregistreringsnummer 07878987, hvis registrerede kontor er beliggende på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din:

Betyder personen, der får adgang til eller bruger Sitet, dets Indhold eller enhver Evnetest; og

Virus:

Betyder uden begrænsning enhver ondsindet kode, trojanske heste, orme og vira, lås, autorisationsnøgle eller lignende enhed, der skader eller kan skade driften af Sitet.

Fortolkning:

Medmindre sammenhængen ellers kræver, skal ord i ental omfatte flertal, og dem i flertal skal omfatte ental; og

Enhver frase, der indledes med ordene herunder, inkluderer, især eller for eksempel, eller en lignende frase, skal fortolkes som illustrativ og ikke begrænse den almene gyldighed af de relaterede generelle ord.

Begrænsninger for brug

Sitet er kun til din personlige og ikke-kommercielle brug. Som en betingelse for din brug af Sitet accepterer du:

 • ikke at bruge Sitet til noget formål, der er ulovligt i henhold til gældende lov eller forbudt i disse vilkår.
 • ikke at bagtale eller nedvurdere nogen eller komme med kommentarer af en obscen, nedværdigende eller fornærmende karakter eller på anden måde bruge Sitet eller dets

Indhold på en måde, der bringer os eller tredjepart i miskredit eller medfører, at vi bliver erstatningsansvarlige over for tredjepart;

 • ikke at reverse-engineere, dekompilere, kopiere, ændre, distribuere, transmittere, licensere, sublicensere, vise, revidere, udføre, overføre, sælge eller på anden måde stille til rådighed for tredjepart eller på anden måde offentliggøre, dyb-link, oprette afledte værker af eller udnytte på nogen måde Sitet eller dets Indhold, medmindre det er tilladt af os i henhold til disse vilkår eller som udtrykkeligt er fastsat i gældende lov;
 • ikke at bruge Sitet til at distribuere Vira;
 • ikke at repræsentere eller antyde, at vi godkender nogen anden virksomhed, produkt eller service, medmindre vi separat har aftalt at gøre det skriftligt; og
 • at du alene er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, der kan påløbe i forbindelse med din brug af Sitet, og at du alene er ansvarlig for at holde dit kodeord og andre kontodetaljer fortrolige.

Vi forbeholder os retten til at forhindre eller suspendere din adgang til Sitet, hvis du ikke overholder nogen del af disse vilkår eller gældende lov.

Ejendomsret, brug og immaterielle rettigheder

Dette Site og alle immaterielle rettigheder i Sitet (herunder uden begrænsning alt Indhold) ejes af os. Vi forbeholder os alle vores immaterielle rettigheder (som omfatter uden begrænsning alle ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne, designrettigheder, database-rettigheder, patenter og alle andre immaterielle rettigheder af enhver art), uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede hvor som helst i verden.

Intet i disse vilkår giver dig nogen rettigheder i Sitet ud over hvad der er nødvendigt for at give dig adgang til Sitet. Du accepterer ikke at justere, forsøge at omgå eller slette nogen immaterielle rettighedsmeddelelser, der er indeholdt på Sitet, og især i eventuelle digitale rettigheder eller anden sikkerhedsteknologi, der er indlejret eller indeholdt i noget Site-indhold.

Nøjagtighed af information og tilgængelighed af Sitet

Selvom vi gør rimelige anstrengelser for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på Sitet, repræsenterer, garanterer eller lover vi ikke (hverken udtrykkeligt eller ved indirekte antydning), at noget Indhold er eller forbliver tilgængeligt, nøjagtigt, fuldstændigt og opdateret, fri for fejl, fejl eller udeladelser eller egnet til noget formål. Enhver afhængighed, du måtte lægge på informationen på dette Site, er på egen risiko, og vi kan suspendere eller afslutte driften af Sitet når som helst efter vores eget skøn. Intet i disse vilkår skal påvirke nogen obligatorisk lovpligtig krav eller dine lovfæstede rettigheder. Indholdet på Sitet leveres kun til generel information og for at informere dig om os og vores produkter og nyheder, funktioner, tjenester og andre websites, der kan være af interesse. Det udgør ikke teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning eller nogen anden form for rådgivning og bør ikke lægges til grund for nogen formål.

Selvom vi gør kommercielt rimelige anstrengelser for at sikre, at Sitet er tilgængeligt, repræsenterer, garanterer eller garanterer vi på nogen måde Sitets fortsatte tilgængelighed til enhver tid eller uafbrudt brug af dig af Sitet.

Sitet kan indeholde hyperlinks eller henvisninger til tredjepartswebsites ud over Sitet. Enhver sådan hyperlink eller henvisning er kun til din bekvemmelighed. Vi har ingen kontrol over tredjepartswebsites og påtager os intet ansvar for indholdet, materialet eller oplysningerne, der er indeholdt i dem. Visningen af ​​nogen hyperlink og henvisning til nogen tredjepartswebsite udgør ikke en godkendelse af en sådan tredjepartswebsite, produkter eller tjenester. Din brug af et tredjepartswebsite kan være underlagt vilkårene og betingelserne for det tredjepartswebsite.

Garantier og ansvarsbegrænsning

Du accepterer, at din brug af Sitet sker på en 'som den er'-basis. Som tidligere nævnt giver vi ingen repræsentationer, garantier, betingelser eller andre vilkår (hverken udtrykkeligt eller ved indirekte antydning) med hensyn til leveringen af ​​Sitet, herunder uden begrænsning om fuldstændighed, nøjagtighed og aktualitet eller noget Indhold på Sitet, eller om tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

I det omfang, det er tilladt efter gældende lov, udelukker vi alt ansvar (uanset om det opstår i kontrakt, erstatningsret, overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde), som vi ellers kan have over for dig som følge af fejl eller unøjagtigheder i noget Indhold, utilgængeligheden af ​​Sitet af hvilken som helst grund og enhver repræsentation eller erklæring, der er fremsat på Sitet.

Vi vil ikke være ansvarlige for noget tab eller skade, vi forårsager, som vi ikke rimeligt kunne forudse, da du begyndte at bruge Sitet, for eksempel hvis du mister indtægt, løn, overskud eller omdømme som følge af din brug af Sitet og/eller handlingerne eller undladelserne fra enhver tredjepart, såsom andre brugere af Sitet, eller enhver anden indirekte eller følgeskade, du måtte lide i forbindelse med Sitet og dets Indhold.

Under ingen omstændigheder skal vores samlede ansvar over for dig for alle krav, der opstår som følge af din brug af Sitet (herunder download eller brug af noget Indhold), overstige de beløb, du har betalt til os i forbindelse med din brug af Sitet eller dets Indhold

Uanset anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser vi ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, for svig eller enhver anden lovbestemt rettighed, der ikke kan udelukkes.

Generelt

Disse vilkår er dateret den 10. september 2013. Ændringer af disse vilkår er kun gyldige eller har nogen virkning, hvis de er aftalt af os skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Sitet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Sitet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af enhver ændring, vi foretager. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at verificere sådanne ændringer.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, skal alle meddelelser fra dig til os sendes pr. e-mail til vores kontaktoplysninger i punkt 1.1, og alle meddelelser fra os til dig vil blive vist på vores website fra tid til anden.

Vi har intet ansvar over for dig for nogen overtrædelse af disse vilkår, der skyldes enhver begivenhed eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til strejker, lockouts og andre arbejdskonflikter, nedbrud i systemer eller netværksadgang, oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke.

Hvis en del af disse vilkår eller bliver ugyldig (herunder enhver bestemmelse, hvormed vi udelukker eller begrænser vores ansvar over for dig), vil gyldigheden af ​​enhver anden del af disse vilkår ikke blive påvirket. Hvis vi vælger ikke at håndhæve nogen rettighed, som vi har mod dig på noget tidspunkt, betyder det ikke, at vi senere ikke kan beslutte at udøve eller håndhæve denne ret.

Bortset fra vores tilknyttede selskaber, direktører, medarbejdere eller repræsentanter har en person, der ikke er en part i denne aftale, ingen rettigheder i henhold til United Kingdom Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til at håndhæve nogen bestemmelse i denne aftale.

Disse vilkår indeholder den fulde forståelse og aftale mellem os og dig vedrørende din brug af Sitet og erstatter enhver repræsentation, erklæring eller anden kommunikation (skriftlig eller på anden måde), der er foretaget af dig eller os, og som ikke er indeholdt heri. Med undtagelse af svig eller bedragerisk vildledning har vi intet ansvar for, at nogen sådan repræsentation er usand eller vildledende.

Du må ikke overdrage, underlicensere eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder og forpligtelser i disse vilkår til nogen anden person.

Disse vilkår og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med det eller dets genstand, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales.

Vores e-handelsvilkår og betingelser

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt og sørg for, at du forstår dem, før du ansøger om en konto eller et abonnement til nogen af ​​vores produkter. Bemærk venligst, at ved at ansøge om en konto eller efterfølgende et abonnement accepterer du at være bundet af vilkårene.

Du bør udskrive en kopi af vilkårene eller gemme dem på din computer til fremtidig reference. Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Sitet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Sitet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af enhver ændring, vi foretager. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at verificere sådanne ændringer.

Når du køber tjenester fra os i henhold til disse vilkår, har du visse lovfæstede rettigheder, herunder at tjenesterne udføres med fornøden omhu og omhu. Intet i disse vilkår påvirker dine lovfæstede rettigheder. Yderligere oplysninger om dine lovfæstede rettigheder kan fås hos dit lokale Citizens 'Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Introduktion

Disse e-handelsvilkår forklarer, hvordan du kan registrere dig for en konto og købe et abonnement. Ved at købe et abonnement giver vi dig adgang til abonnementsområdet og det relevante produkt på Sitet. Før din konto aktiveres, bliver du bedt om at acceptere disse vilkår. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Hvis du har spørgsmål til nogen af vores vilkår, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 2.2 nedenfor.

Vores vilkår er kun tilgængelige på engelsk. Ingen andre sprog vil gælde for dem.

Definitioner

I disse e-handelsvilkår har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brugerkontoen, der kan tilgås via kontologin på kontoen, der giver dig adgang til gratis prøver og demonstrationer af produktet og til abonnementskøbsportalen på Sitet;

Kontologin

Betyder de loginoplysninger, der er personlige for dig, og som er nødvendige for at få adgang til kontoen som angivet i punkt 6.1(a);

Yderligere vilkår

Har den betydning, der er angivet i punkt 6.2;

Bekræftelses-e-mail

Har den betydning, der er angivet i punkt 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydning, der er angivet i punkt 6.1(B)(ii);

Begivenhed uden for vores kontrol

Betyder enhver handling eller begivenhed, der er uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning strejker, lockouts eller anden industriaktion fra tredjeparter, borgerlig uro, optøjer, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, sænkning, epidemi eller anden naturkatastrofe eller fejl i offentlige eller private teletjenester.

Abonnementsområde

Betyder det begrænsede område af Sitet, der er tilgængeligt via kontoen efter køb af et abonnement, hvor du kan få adgang til produktet i abonnementsperioden;

Produkt

Betyder enten (i) den fulde pakke, (ii) den numeriske resonneringspakke, (iii) den verbale resonneringspakke, (iv) den diagrammatiske resonneringspakke, (v) den situationsbedømmelsespakke eller (vi) enhver anden tilgængelig pakke, som er beskrevet på Sitet fra tid til anden, herunder enhver demonstrations- eller eksempeltest;

Tjenester

Betyder vores tjenester med at give dig adgang til abonnementsområdet og produktet;

Abonnement

Betyder vores tjenester ved at give dig adgang til produktet i abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsgebyrer

Betyder vores gebyrer for et abonnement på et produkt som angivet på Sitet og som kan ændres til enhver tid inden du modtager vores bekræftelses-e-mail;

Abonnementsperiode

Betyder abonnementsperioden, der begynder på den dato, du modtager vores bekræftelses-e-mail, og automatisk udløber senere, hvor du har tilladelse til at få adgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyder e-handelsvilkårene, der er angivet i dette dokument sammen med vores vilkår for brug af websitet, privatlivs- og cookiepolitikker;

Du eller Din

Betyder personen, der registrerer sig hos os for en konto. Medmindre sammenhængen ellers kræver, skal ord i ental omfatte flertal, og dem i flertal skal omfatte ental. En henvisning til et selskab skal omfatte ethvert selskab, enhver virksomhed eller anden juridisk person, uanset hvor og hvordan det er inkorporeret eller etableret. En henvisning til skriftlig inkluderer e-mail. Enhver frase, der indledes med ordene herunder, inkluderer, især eller for eksempel, eller en lignende frase, skal fortolkes som illustrativ og ikke begrænse den almene gyldighed af de relaterede generelle ord.

Brug af vores Site

Din brug af vores Site er reguleret af vores vilkår for brug af websitet, privatlivspolitik og cookiepolitik. Tag venligst dig tid til at læse disse, da de indeholder vigtige vilkår, der gælder for dig.

Hvor ethvert produkt er tilgængeligt til adgang eller download fra Sitet, er dette vores ophavsretligt beskyttede arbejde. Du må kun bruge sådanne produkter i overensstemmelse med disse vilkår. Alle sådanne produkter er tilgængelige til adgang eller download udelukkende til din personlige brug på en ikke-kommerciel måde, medmindre andet er aftalt skriftligt af os. Enhver reproduktion eller distribution af noget produkt, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, er udtrykkeligt forbudt og kan medføre alvorlige civile og strafferetlige sanktioner.

Hvordan vi bruger dine personlige data

De trin, der kræves for at oprette kontrakten mellem dig og os, er som følger: Oprettelse af din konto: Du udfylder 'tilmeldingsformularen' på Sitet og registrerer dine personlige data hos os ved at indtaste dem i e-formularen. Før din konto aktiveres, bliver du bedt om at acceptere vilkårene. Når du har accepteret vilkårene ved at markere afkrydsningsfeltet, kan du aktivere din konto. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Det er meningen, at kontoen giver dig mulighed for at træffe en informeret beslutning om at købe et produkt. Køb af et abonnement: Du logger ind på din konto ved hjælp af din kontologin, vælger dit ønskede produkt(er) via abonnementskøbsportalen og registrerer dine personlige betalingsoplysninger hos PayPal (‘Betalingsprocessen’). Ved afslutningen af ​​Betalingsprocessen bekræfter vi, at din konto vil blive eller er blevet givet adgang til abonnementsområdet ved at sende dig en e-mail med en kvittering for betaling i overensstemmelse med punkt 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle køb af produkter foretages i henhold til vores vilkår.

 • Vi kan sende dig en e-mail for at sige, at vi ikke accepterer din ordre på et abonnement. Dette er typisk af følgende årsager:
 • Produkterne er ikke tilgængelige;
 • Vi kan ikke få godkendelse af din betaling;
 • Du har ikke tilladelse til at købe produktet; eller
 • Der har været en fejl fra vores side vedrørende prissætningen eller beskrivelsen af produktet.
 • Vi vil kun acceptere din ordre på et abonnement, når du har markeret afkrydsningsfeltet ved siden af ​​vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunkt opdateres din konto, og du får adgang til abonnementsområdet inden for 48 timer og i abonnementsperioden, og der vil blive indgået en bindende kontrakt mellem dig og os (‘Kontrakten’).

Abonnementsperioden og abonnementsgebyrerne

 • Produktet kan købes ved abonnement, hvilket aktiverer din konto med adgang til abonnementsområdet, hvor produktet kan fås adgang til i abonnementsperioden.

Abonnementsgebyrerne betales forud og kan ikke annulleres eller refunderes efter igangsættelsen af tjenesterne i overensstemmelse med punkt 6.1(b)(iii). Når kontrakten er indgået, forbliver abonnementsgebyrerne forfaldne og betalbare, uanset i hvilket omfang du bruger tjenesterne.

Slutningen på kontrakten

Hvis kontrakten ophører, påvirker det ikke vores ret til at modtage nogen penge, du skylder os i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrænsning af vores ansvar:

Hvis du er en virksomhed, leverer vi kun tjenesterne til intern brug i din virksomhed, og du accepterer ikke at bruge noget produkt til videresalg eller andre kommercielle formål (herunder intern erhvervsbrug uden forudgående skriftlig godkendelse fra os).

Intet i disse vilkår skal begrænse eller udelukke vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
 • svig eller bedragerisk vildledning; eller
 • ethvert andet ansvar, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed eller brud på lovbestemt pligt), misrepræsentation (uanset om den er uskyldig eller uagtsom), restitution eller på anden måde for nogen tab af fortjeneste, tab af forretning, svækkelse af goodwill eller lignende tab, eller ren økonomisk tab eller for nogen indirekte eller følgeskade, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter, der opstår på nogen måde.

Vores samlede ansvar over for dig med hensyn til alle andre tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med kontrakten eller tjenesterne, uanset om det er i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt pligt eller på anden måde, må under ingen omstændigheder overstige abonnementsgebyrerne, du har betalt os i de tolv måneder forud for datoen for hændelsen, der fører til tabet, skaden eller kravet.

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i disse e-handelsvilkår, giver vi ingen repræsentationer, garantier eller løfter i forbindelse med produkterne eller tjenesterne. Enhver repræsentation, betingelse eller garanti, der kan antages eller indarbejdes i disse e-handelsvilkår ved lov, almindelig ret eller på anden måde, er udelukket i det omfang, det er tilladt ved loven. Især vil vi ikke være ansvarlige for at sikre, at produkterne er egnede til dine formål.

Hvis vi ikke overholder disse e-handelsvilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du måtte lide, som er en rimeligt forudsigelig følge af vores brud på disse e-handelsvilkår eller vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er forudsigelig. Tab eller skade er forudsigelig, hvis de var en åbenlys konsekvens af vores brud, eller hvis de blev overvejet af dig og os på det tidspunkt, hvor vi indgik kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, der opstår som en sideeffekt af hovedtabet eller skaden og som ikke er forudsigelige af dig og os (såsom tab af fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning eller tab af mulighed).

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
 • svig eller bedragerisk vildledning;
 • ethvert brud på de vilkår, der er underforstået i lov om levering af varer og tjenesteydelser fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven fra 1987; eller
 • ethvert andet ansvar, der ikke kan lovligt udelukkes eller begrænses.

Begivenheder uden for vores kontrol

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for nogen manglende overholdelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​vores forpligtelser i henhold til vilkårene, der skyldes en begivenhed uden for vores kontrol.

Hvis en begivenhed uden for vores kontrol finder sted, der påvirker opfyldelsen af ​​vores forpligtelser i henhold til vilkårene, vil vi:

 • kontakte dig pr. e-mail så hurtigt som rimeligt muligt for at underrette dig; og
 • vores forpligtelser i henhold til kontrakten vil blive suspenderet, og tiden for opfyldelsen af ​​vores forpligtelser vil blive forlænget i hele varigheden af ​​begivenheden uden for vores kontrol.

Andre vigtige vilkår

Overdragelse fra os: Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår. Vi vil altid give dig besked pr. e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på Sitet, hvis dette sker. Vores brug af dine personlige data er beskrevet i vores privatlivspolitik.

Overdragelse fra dig: Du må ikke overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, medmindre vi accepterer, at du kan gøre det skriftligt.

Tredjeparters rettigheder: Kontrakten er mellem dig og os. Ingen anden person har nogen rettigheder til at håndhæve nogen af dens vilkår, hverken i henhold til kontraktloven (rettigheder for tredjeparter) fra 1999 eller på anden måde.

Fortabelse: Hver af afsnittene i disse e-handelsvilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller en anden relevant myndighed afgør, at nogen af ​​dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil de resterende afsnit forblive fuldt ud i kraft og virkning.

Ingen afkald: Hvis vi undlader at insistere på, at du opfylder nogen af ​​dine forpligtelser i henhold til vilkårene, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udskyder dette, betyder det ikke, at vi har afstået fra vores rettigheder over for dig, og betyder ikke, at du ikke er forpligtet til at overholde disse forpligtelser. Hvis vi afstår fra en misligholdelse fra dig, vil vi kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk vil afstå fra eventuelle senere misligholdelser fra dig.

Jurisdiktion (forbruger): Hvis du er en forbruger, bemærk venligst, at vilkårene er underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyder, at en kontrakt om et abonnement til adgang til produkter gennem vores Site og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med den, vil være underlagt engelsk og walisisk lov. Du og vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales har ikke-eksklusiv jurisdiktion. Hvis du imidlertid er bosiddende i Nordirland, kan du også indlede retssager i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du også indlede retssager i Skotland.

Jurisdiktion (virksomhed): Hvis du er en virksomhed, er vilkårene underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyder, at en kontrakt og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov. Vi accepterer begge den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.

Refusionspolitik

30-dages pengene-tilbage-garanti og refusionspolitik

De tests, vi leverer, er til øvelse og simulering af de faktiske eksamener, du vil stå over for. De er ikke designet til at være de samme som de faktiske tests og krænker ikke nogen ophavsretlige love. Vores mål er at give dig eksponering for flere tests og hjælpe dig med at lære færdigheder, som du kan anvende, uanset hvilke tests du står over for. Vilkårene og betingelserne for vores 30-dages pengene-tilbage-garanti gælder kun for individuelle betalende kunder. For at få en refusion skal du indsende en refusionsanmodning inden for 30 dage efter køb af pakken.

Husk venligst, at som sælger af en online platform er vi udsat for høje niveauer af misbrug. Vi er glade for at give refusioner, der opfylder følgende krav, men kan ikke yde dem under alle omstændigheder. Forhåbentlig forstår du, at vi altid vil forsøge at handle retfærdigt for at sikre, at du er tilfreds med din service, og at vi er i stand til at fortsætte med at betjene dig.

Refusioner vil blive ydet i følgende tilfælde:

 • Pakken blev slet ikke brugt. Dette betyder, at der ikke blev taget nogen tests, og du loggede aldrig ind.
 • Der var en teknisk fejl på vores side, der forhindrede dig i at få adgang til din konto. Hvis vi løser dette inden for 48 timer, vil denne sag ikke være gyldig til en refusion.
 • Der var en betydelig forskel mellem vores tests og de faktiske arbejdsgivertests. Hvis forskellene var betydelige, vil der blive givet en fuld refusion. Hvis der var forskelle, men de blev ikke anset for betydelige, vil der blive givet en delvis refusion på 25% - 50%. Betydningen vil blive vurderet ud fra de oplysninger, du giver i din refusionsanmodning.

For at beskytte os mod svigagtig aktivitet er vi ikke forpligtet til at yde refusioner af grunde, der ligger uden for disse, såsom:

 • Du kan ikke lide platformen
 • Du bestod ikke dine tests
 • Du synes, spørgsmålene er for svære/lette
 • Du tilmeldte dig ved en fejl